Łukasz Miazek

574

Miejscowość / City:Kuznocin
Kraj / Country:Polska
Team
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:M40

Dystans / Distance:

Czasy:

#CzasDystansEtap