Grzegorz Lemański

394

Miejscowość / City:Poznań
Kraj / Country:Polska
TeamHernik Team
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:M50

Dystans / Distance:

Czasy:

#CzasDystansEtap
100:20:075KMETAP II - 01.08.2020 – 31.08.2020