Marek Potrzebowski

199

Miejscowość / City:Bydgoszcz
Kraj / Country:Polska
TeamDEAF i ŻÓŁTOKrólewscy
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:M30

Dystans / Distance:

Czasy:

#CzasDystansEtap
100:27:005KMETAP I - 01.07.2020 – 31.07.2020