Agata Potrzebowska

198

Miejscowość / City:Bydgoszcz
Kraj / Country:Polska
TeamDEAF i ŻÓŁTOKrólewscy
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:K30

Dystans / Distance:

Czasy:

#CzasDystansEtap
101:00:0210KMETAP I - 01.07.2020 – 31.07.2020
200:28:225KMETAP I - 01.07.2020 – 31.07.2020
300:27:015KMETAP I - 01.07.2020 – 31.07.2020
400:27:405KMETAP II - 01.08.2020 – 31.08.2020