MAGDALENA NIESLER

506

Miejscowość / City:GLIWICE
Kraj / Country:POL
TeamNight Runners Gliwice
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:K30

Dystans / Distance:

DSQ! Dyskwalifikacja