1. Plik graficzny

Dodaj plik graficzny dokumentujący Twój wynik (np. z aplikacji treningowej)

2. Dane zawodnika

3. Uzyskany czas

[podaj w formacie: minuty:sekundy.setne sekundy]