Aneta FABIANSKA

10337

Miejscowość / City:WARSZAWA
Kraj / Country:POL
TeamDHL Run Club
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:K40

Zdjęcia

Dystans / Distance:

DSQ! Dyskwalifikacja