1. Plik graficzny

Dodaj plik graficzny dokumentujący Twój wynik (np. z aplikacji treningowej)

2. Dane zawodnika

3. Uzyskany wynik

[podaj w formacie: godziny:minuty:sekundy]