Mirosław Luzak

995

Miejscowość / City:Bydgoszcz
Kraj / Country:POL
TeamMWiK Bydgoszcz
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:M60

Dystans / Distance:

Czasy:

#CzasDystans
100:54:1410KM
200:25:355KM
301:51:5221.1KM