Krzysztof Kowal

773

Miejscowość / City:Bydgoszcz
Kraj / Country:POL
TeamKOWAL FAMILY TEAM
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:M40

Dystans / Distance:

Czasy:

#CzasDystans
100:39:065KM