Michał Dudziak

333

Miejscowość / City:Bydgoszcz
Kraj / Country:POL
TeamBYDGOSZCZ
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:M30

Dystans / Distance:

Czasy:

#CzasDystans
102:27:5921.1KM