GRAŻYNA DŁUŻEWSKA

288

Miejscowość / City:BYDGOSZCZ
Kraj / Country:POL
Team
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:K50

Dystans / Distance:

Czasy:

#CzasDystans
100:32:065KM