Krystian Czajkowski

238

Miejscowość / City:Bydgoszcz
Kraj / Country:POL
TeamFosfór Team 4.0
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:M40

Dystans / Distance:

Czasy:

#CzasDystans
100:32:255KM