Sylwia Czajkowska

237

Miejscowość / City:Bydgoszcz
Kraj / Country:POL
Team#żółtokrólewscy
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:K40

Dystans / Distance:

Czasy:

#CzasDystans
100:21:225KM
200:43:5010KM
301:37:2621.1KM