PATRYCJA GRZESZAK

2078

Miejscowość / City:BYDGSOZCZ
Kraj / Country:POL
TeamAsseco active team
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:K25

Dystans / Distance:

Czasy:

#CzasDystans
100:37:425KM