Anita Tubaja

1741

Miejscowość / City:85-794
Kraj / Country:POL
TeamKabel Team Bydgoszcz
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:K40

Dystans / Distance:

Czasy:

#CzasDystans
100:32:245KM