Natalia Andrzejczak

12

Miejscowość / City:Studzienki
Kraj / Country:POL
TeamTrawers Team Nakło
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:K25

Dystans / Distance:

Czasy:

#CzasDystans
100:49:035KM