Alicja Kupczyk

Miejscowość / City:Poznań
Kraj / Country:Polska
Team
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:K20
Team Charytatywny:#TeamBartek
Symboliczna 1MILA:Poznań

Dystans / Distance: 1mila

Czasy:

#CzasEtap
100:09:32.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
200:09:44.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
300:10:19.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
400:10:19.001ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
500:10:32.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
600:10:02.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020