Tomasz Sitarz

Miejscowość / City:Kielce
Kraj / Country:Polska
TeamMix sport team
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:M30
Team Charytatywny:#TeamLewy
Symboliczna 1MILA:Warszawa

Dystans / Distance: 1mila

Czasy:

#CzasEtap
100:08:28.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020