Jarosław Łoś

Miejscowość / City:Parsów
Kraj / Country:Polska
Team#rusz4litery
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:M30
Team Charytatywny:#TeamLewy
Symboliczna 1MILA:Poznań

Dystans / Distance: 1mila

Czasy:

#CzasEtap
100:07:21.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
200:07:37.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
300:07:52.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
400:07:48.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
500:08:03.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
600:08:07.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
700:06:51.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
800:07:44.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
900:07:44.010ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
1000:07:46.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
1100:07:52.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
1200:06:48.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
1300:07:10.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
1400:07:18.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020