Anka Ledwolorz

Miejscowość / City:Warszawa
Kraj / Country:Polska
TeamVege Runners
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:K40
Team Charytatywny:#TeamBartek
Symboliczna 1MILA:

Dystans / Distance: 1mila

Czasy:

#CzasEtap
100:08:00.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020