Marek Lis

Miejscowość / City:Warszawa
Kraj / Country:Polska
Team#zaliniametyteam
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:M30
Team Charytatywny:#TeamLewy
Symboliczna 1MILA:

Dystans / Distance: 1mila

Czasy:

#CzasEtap
100:05:34.010ETAP IV - 03.08.2020 – 16.08.2020