Katarzyna Miedzińska

Miejscowość / City:Kościan
Kraj / Country:Polska
Team#SzymanowskiTeam
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:K20
Team Charytatywny:#TeamAsia
Symboliczna 1MILA:Poznań

Dystans / Distance: 1mila

Czasy:

#CzasEtap
100:05:38.200ETAP III - 20.07.2020 – 02.08.2020
200:05:36.500ETAP V - 17.08.2020 – 30.08.2020