Marcin Nowicki

Miejscowość / City:Drzeczkowo
Kraj / Country:Polska
Team#SzymanowkiTeam
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:M20
Team Charytatywny:#TeamLewy
Symboliczna 1MILA:Poznań

Dystans / Distance: 1mila

Czasy:

#CzasEtap
100:04:34.460ETAP III - 20.07.2020 – 02.08.2020