piotr tomczyk

Miejscowość / City:Rokietnica
Kraj / Country:Polska
Team#zaliniametyteam
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:M30
Team Charytatywny:#TeamLewy
Symboliczna 1MILA:Poznań

Dystans / Distance: 1mila

Czasy:

#CzasEtap
100:04:43.000ETAP III - 20.07.2020 – 02.08.2020