Michał Dubil

Miejscowość / City:Borzechów
Kraj / Country:Polska
TeamRajd Źródeł Chodelki
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:M40
Team Charytatywny:#TeamAsia
Symboliczna 1MILA:

Dystans / Distance: 1mila

Czasy:

#CzasEtap
100:08:18.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
200:07:19.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
300:08:08.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
400:07:23.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
500:09:28.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
600:06:40.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
700:08:40.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
800:09:08.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
900:08:54.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020
1000:08:10.000ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020