Anna Pajewska

Miejscowość / City:Elbląg
Kraj / Country:Polska
Team
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:K40
Team Charytatywny:#TeamAsia
Symboliczna 1MILA:

Dystans / Distance: 1mila

Czasy:

#CzasEtap
100:09:45.080ETAP II - 06.07.2020 – 19.07.2020