Konrad Kobiałka

Miejscowość / City:Warszawa
Kraj / Country:Polska
TeamPgb sportowa paczka
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:M40
Team Charytatywny:#TeamAsia
Symboliczna 1MILA:Warszawa

Dystans / Distance: 1mila

Czasy:

#CzasEtap
100:05:38.950ETAP I - 22.06.2020 – 05.07.2020