Sergiusz Ziewiec

78

CZAS | TIME:
01:09:48

Miejsce Płeć
Sex Place

12

Miejsce Open
 

13

City:Starachowice
TeamŚWIĘTOKRZYSKI KLUB ALPINISTYCZNY