Dominik Kolasa

66

Miejscowość / City:Waksmund
Kraj / Country:Polska
TeamTeam Wakstrowski
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:M40

Dystans / Distance:

Czasy:

#Czas
101:42:42