Wyniki nieoficjalne.
Klasyfikacja według czasów netto poza pierwszą 50 na mecie.