Wyniki oficjalne. Klasyfikacja według czasów netto poza pierwszą 50 na mecie.