Dzień/Day 1:

1/8 Open
1/8 MP Niewidomych i Niedowidzących
Quadrathlon
1/8 Sztafety
Dzień/Day 2:

1/4 Open
1/4 Sztafety