Dzień/Day 1:

28,25km
56,5km
Dzień/Day 2:

112,99km
112,99km Sztafeta/Relay
226km